PTFCH

پلتفرم سامری

فروم پرسش و پاسخ

آیا می‌توان از طریق پلتفرم سامری، کلیه نرم افزارها اعم از سی آر ام، حسابداری و فروشگاه را به یکدیگر متصل کرد؟