تور آموزشی کار با پیام گستر در یک روز

یکی از محبوب‌ترین ماژول‌های یک سیستم مدیریت ارتباط با مشتری چرخه‌های کاری آن سیستم است و ما در این دوره قصد داریم به صورت فشرده در 8 ساعت مفید به معرفی چرخه و ابزارهای این نرم افزار بپردازیم.
1,500,000 تومان