نمایش فرم استخدام دیدار در وب‌سایت شرکت

  • 79 نمایش
  • آخرین پرسش 08 مهر 1398
  • حل شد
F.Mirzai ارسال کرد در 08 مهر 1398

در سی‌آرام دیدار فرم استخدامی ایجاد نموده‌ایم که اکنون قصد داریم آن فرم را در وب‌سایت شرکت به نمایش بگذاریم. نکته حائز اهمیت این است که CMS وب سایت با تکنولوژی Net Core. پیاده سازی شده است.

K.Khaksar ارسال کرد در 08 مهر 1398

ایجاد فرم در سی‌آرام دیدار کاری بسیار ساده و دل پذیر است. امکان انتشار فرم بر روی بستر اینترنت قابلیتی است که دیدار به شما می‌دهد تا در هر وب‌سایتی فرم را به انتشار بگذارید. انتشار اینگونه فرم‌ها وابسته به هیچ پلتفرمی نیست و فقط کد را در یکی از صفحات جایی دهید که بعد از بارگزاری مجدد آن صفحه، فرم استخدام قابل رویت خواهد بود.

Close