دیدار یک سایت ارائه خدمات سی‌آرام است که می‌توان به مدت 15روز رایگان از سیستم سی‌آرام دیدار استفاده کرد همچنین این قابلیت وجود دارد که دیدار را به سایت، فروشگاه و... از طریق API متصل نمود تا بهتر بتوان از سیستم سی‌آرام  دیدار استفاده کنید.

در سی‌آرام دیدار شما می‌توانید با پشتیبانی‌های خوب و عالی در ارتباط باشید تا سوالات و مشکلات خود را رفع کنید. سی‌آرام دیدار از سال 93 شروع به کار کرده است و تا اکنوم در اختیار همه شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی قرار دارد. 

شما همچنین می‌توانید در 5 دقیقه یک گام بزرگ در کسب و کار خود بردارید و صاحب یک سی‌آرام دوست داشتنی شوید و مشتریان خود را مدیریت کنید.

با مدیریت دقیق مشتریان، فروش شما افزایش می یابد و ما به شما در دیدار 15 دقیقه آموزش مفید خواهیم داد تا بهتر بتوانید شروع کنید و از سیستم سی آرام دیدار استفاده کنید.