دلیل اول:

برای مثال شما قصد دارید یک فرم را از طریق وب سرویس ذخیره کنید. در پیام گستر امکان تعریف انواع فرم وجود دارد و اگر نیاز شود از طریق وب سرویس فرم جدید ذخیره نمود باید مقدار کلید در نظر گرفته شده برای آن نوع را از طریق سرویس ارسال کرد که سیستم متوجه نوع فرم شده و از روی آن نوع فرم را ایجاد کند.

دلیل دوم:

ایجاد کوئری منحصر به فرد یکی دیگر از دلایل استفاده CrmObjectTypeCode می‌باشد. برای مثال در نظر داشته باشید در سیستم 3 نوع فاکتور فروش ایجاد شده است. اکنون در وب سرویس قصد دارید کلیه فاکتورهای فروش "پیشفرض" ایجاد شده از تاریخ 1 فرودین سال جاری را برگردانید. اگر مقدار TypeCode را وارد نکنید سیستم به صورت پیشفرض هر سه نوع فاکتورهای فروش ایجاد شده از 1 فرودین سال جاری را بر می‌گرداند.