ساخت ماژول در بهین تک گستر امکان پذیر است ؟

  • 44 نمایش
  • آخرین پرسش 29 تیر 1399
shayansdi ارسال کرد در 25 تیر 1399

شما میتوانید فرم های و مازول های خاص برای هر شرکت ایجاد کنید ؟

N.Jafar ارسال کرد در 25 تیر 1399

بله، تیم پشتیبانی سی آر ام می‌تواند CRM را توسعه داده و هر نوع ماژولی برای آن طراحی کند.

  • دوست داشتنی توسط
  • shayansdi
shayansdi ارسال کرد در 29 تیر 1399

ممنونم از توضیحات شما . پشتیبانی بهین تک گسترتوضیحاتی از قبیل اینکه ابتدا نیاز به اطلاعات فرم و بعد از آن نیاز به ایجاد گردش کار خودمان دارند تا بتوانند در سیستم مازول را ساخته و ایجاد کنند

Close