درج مانده حساب برای هویت در سی آر ام پیام گستر

  • 113 نمایش
  • آخرین پرسش 31 مرداد 1399
  • حل شد
E.Rostame ارسال کرد در 31 مرداد 1399

برای درج آخرین مانده حساب شخص به این شکل عمل کردم

newPerson.Balance = Decimal.Parse(lastBalance);

newPerson.BalanceSpecified = true;

اما متاسفانده مانده حساب در نرم افزار پیامگستر خالی نمایش داده میشود. لطفا راهنمایی بفرمایید.

Q.Som ارسال کرد در 31 مرداد 1399

فیلد Balance فقط خواندنی است و در دریتابیس مقداری ثبت نمی‌شود.

  • دوست داشتنی توسط
  • N.Jafar
Close