ثبت حواله و انتخاب انبار در سی ار ام پیام گستر

  • 55 نمایش
  • آخرین پرسش 31 مرداد 1399
  • حل شد
E.Rostame ارسال کرد در 31 مرداد 1399

در فاکتور از طریق وب سرویس چگونه باید انبار خاصی انتخاب کنم ؟ 

 

Somayeh Gavele ارسال کرد در 31 مرداد 1399

از طریق پراپرتی InventoryName یا InventoryCode می‌توان انبار را انتخاب کرد.

Close