برای افزایش بیش از 1.000 رکورد در Import ویتایگر چه باید کرد؟

  • 66 نمایش
  • آخرین پرسش 05 فروردین 1400
B.Khademi ارسال کرد در 05 فروردین 1400

زمان آپلود فایل csv. در سی ار ام ویتایگر(Vtiger) اگر ردیف های فایل بیش از 1.000 رکورد باشد عملیات انتقال اطلاعات با موفقیت انجام نمی شود مگر اینکه Job بر روی هاست فعال شود.

اگر بخوایم محدودیت 1.000 رکورد را افزایش دهیم راه حل چیست؟

O.Nasri ارسال کرد در 05 فروردین 1400

برای افزایش تعداد رکورد از 1000 به عدد دلخواه فایل config.php در مسیر module/import/ را در حالت ویرایش باز کنید و مقدار immediateImportLimit را از 1000 به 2000 تغییر دهید. با این عمل شما محدودیت را به 2000 تغییر داده اید.

Close