آیا نرم افزار CRM ویتایگر(Vtiger) اپن سورسه؟

  • 114 نمایش
  • آخرین پرسش 19 اسفند 1399
E.Rostame ارسال کرد در 19 اسفند 1399

نرم افزار سی آر ام ویتایگر(Vtiger) متن بازه؟ این قابلیت وجود داره که به کد ویتایگر Cloud دسترسی پیدا کرد و بشه سورس نرم افزار به دلخواه خودمون تغییر بدیم؟

Omid Nasri ارسال کرد در 19 اسفند 1399

بله، سی ار ام ویتایگر متن بازه اما اینکه بتوانید به کد ویتایگر Cloud دسترسی پیدا کنید، خیر. این ممکن نیست که بشه به کد دسترسی پیدا کرد و تغییرات در ساختار این سیستم اعمال نمود.

Close