آیا از طریق API می‌توان به تصویر پروفایل کاربران دیدار دسترسی یافت؟

  • 40 نمایش
  • آخرین پرسش 08 مهر 1398
  • حل شد
F.Mirzai ارسال کرد در 08 مهر 1398

در سامانه نرم‌افزاری "همیار" شرکت نیاز است تصویر پروفایل کاربران دیدار به نمایش گذاشته شود، آیا می‌توان از طریق API به تصاویر دسترسی یافت؟

G.Sima ارسال کرد در 08 مهر 1398

بله، با فراخوانی تابع GetUserList می‌توان به تصاویر پروفایل کلیه کاربران عضو در سامانه سی‌آرام دیدار دسترسی یافت. 

Close