برای دسترسی به مقدار صحیح CrmObjectTypeCode، وارد نرم افزار سی‌آرام شوید، از منو بالای صفحه بر روی منو تنظیمات >شخصی سازی CRM > نمای کلی را کلیک کنید. صفحه شخصی سازی در تب جدید بارگزاری خواهد شد، اکنون با انتخاب نوع و کلیک بر روی دکمه ویرایش Popup ویرایش نوع بارگزاری خواهد شد اکنون می‌توان برای این نوع کلید تعریف نمود و در انتهای صفحه دکمه ذخیره را کلیک کنید. این کلید را در CrmObjectTypeCode استفاده کنید.