برای افزودن تماس با مشتری در منو پنل کاربری سی‌آرام دیدار روی گزینه + کلیک کنید سپس افزودن تماس عمومی را انتخاب کنید، در صفحه باز شده شما میتوانید فرم تماس با مشتری خود را بسازید.