پشتیبانی

  • 14 نمایش
  • آخرین پرسش هفته قبل
D.Radmehr ارسال کرد در هفته قبل

پشتیبانی شما شامل پاسخگویی به تمامی سوالات نرم افزارهای سی ار ام و حسابداری است؟

A.Rahmannezhad ارسال کرد در هفته قبل

خیر، وظیفه مجموعه ما برقراری ارتباط میان انواع نرم افزارهاست و پشتیبانی ما مربوط می‌شه به نرم افزار همگام ساز (سامری) ولی اگر سوالی داشتید در حد امکان پاسخگو هستیم.

 

Close