پاور بی آی

  • 35 نمایش
  • آخرین پرسش هفته قبل
F.Ansari ارسال کرد در هفته قبل

احراز هویت و اعتبار سنجی کاربران پاور بی آی از طریق سی آر ام به چه صورت سطح دسترسی کاربران را محدود می کند؟

 

A.Rahmannezhad ارسال کرد در هفته قبل

باید ابتدا فرم مربوط به مجوز گزارشات پاور بی آی در سی آر ام ایجاد و سطح دسترسی هر کاربر را تعیین نموده، درنتیجه از طریق همگام ساز سامری مجوز ورود هر کاربر وسنجش اعتبار وی در پاور بی آی صادر می‌شود.

B.Moradpor ارسال کرد در هفته قبل

F.Ansari فکر کنم میتونید این کار رو با برنامه نویسی هم انجام بدید.

ولی از زمان انجام و هزینه ش و اینکه نسبت به همگام سازی به صرفه تر باشه اطلاعی ندارم.

A.Rahmannezhad ارسال کرد در هفته قبل

بله، در نظر داشته باشید احراز هویت و اعتبار سنجی کاربران با استفاده از همگام ساز سامری بسیار سریع بر روی سیستم شما قابل پیاده سازیست و از نظر هزینه هم مقرون به صرفه تر است.

Close