بومی ساز پارس ویتایگر چه تفاوتی با دیگر نرم افزار ها دارد؟

  • 23 نمایش
  • آخرین پرسش هفته قبل
Hesam Asadi ارسال کرد در هفته قبل

تفاوت های بومی ساز پارس ویتایگر با بقیه نرم افزار های بومی سازی شده چه مواردی هستند؟

Alireza ارسال کرد در هفته قبل

کلمه ها به درستی ترجمه شده اند ودر جای خود قرار دارند

تقویم هجری شمسی جامع و مجزا از دیگر تقویم ها

زبان و تقویم مستقل از هم دیگر کار می کنند

سرعت نرم افزار تحت تاثیر قرار نمی گیرد

منطبق با استانداردهای محصول سی ار ام ویتایگر

پشتیانی از نسخه موبایل

مدیریت واحد پولی

 

N.Jafar ارسال کرد در هفته قبل

یکی از کمبودهای سی آر ام ویتایگر و نسخه بومی آن یعنی پارس ویتایگر عدم وجود سیستم Stage و عدم پشتیبانی از فرآیندها است. به نظرم این سی آر ام راه درازی در پیش دارد.

Close